Baptistengemeente Meppel

Huiskring

En het belangrijkste van deze (geloof, hoop en liefde) is de liefde".

Deze tekst inspireert me altijd weer om me in te zetten voor het kringenwerk. De liefde van mensen naar elkaar en naar God is het hart van het gemeente-zijn. In de wekelijkse diensten is het moeilijk te verwezenlijken, maar in de kringen kan dat veel meer gestalte krijgen.

 

Daar kan je broers en zussen leren kennen en horen waar ze mee bezig zijn, en leren van elkaar. Samen zijn we in staat om de hoogte, breedte en diepte van Gods liefde voor ons te leren zien.

 

Daarvoor hebben we in onze gemeente alle mensen in gedeeld in wijkgericht kringen, dat betekent, dat de mensen die bij elkaar in de buurt wonen, bij elkaar horen en een "kleine kerk" vormen met elkaar.

 

Als ik gemeenteleden spreek over hun kring wordt ik altijd weer blij ervan om te horen hoeveel  er met elkaar wordt  meegeleefd en ook praktische hulp is voor elkaar.

Dit jaar kan je naast je huiskring waar je bij hoort ook nog naar een Bijbelstudiekring gaan. Deze kring is meer dan de andere gericht op stevige studie in de bijbel.

 

Het thema waar de meeste kringen mee aan de gang gaan dit jaar is de kenmerken van God. Aan de hand van Bijbelstudies die gemeenteleden gemaakt hebben, leren we God meer kennen. Over bijv. de heiligheid, de liefde , de rechtvaardigheid, de  wijsheid en de toorn van God. Verder bespreken we ook regelmatig de preken van Cees die gaan over het Bijbelleesrooster.

 

Voor vragen, ideeën, opmerkingen mag je me altijd opzoeken.
Kathinka Theodorie, tel. 242380 en
mail.