Baptistengemeente Meppel

Outreach

De opdracht van Jezus om de goede boodschap van God door te vertellen (Mattheus 28:18-20) geldt ook voor onze gemeente. Dichtbij en veraf.


Dichtbij
In Meppel en omgeving willen we op een veelal kleinschalige manier vertellen over de blijde boodschap van God in Jezus. Dit proberen we onder andere op de volgende manieren gestalte te geven:

1. Persoonlijke contacten in ieders eigen omgeving (buren, werk, sport, etc.);
2. Praktische hulp vanuit de huiskringen in hun eigen wijk;
3. Kerstnachtdienst en/of Kerstevent
4. Alpha Cursus, kennismaking met het christelijk geloof.
5. Sporten in de wijk Koedijkslanden in de meivakantie. 


Zending
Zending zien we als het uitdragen van het evangelie buiten de eigen regio van de gemeente.
Als gemeente zijn we betrokken bij 2 zendingsechtparen én een aantal jongeren die voor korte of voor een langere tijd het evangelie wil doorgeven in onder andere Papua Nieuw Guinea en Kazachstan.