Baptistengemeente Meppel

Extra zorg nodig

In onze gemeente is een stuurgroep Zorg aanwezig. Deze coördineert de zorgstructuur in de gemeente. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Bezoekteam
2. Huiskringen
3. Gebedsteam
4. Ondersteuningsteam
5. Pastoraal team
6. Ziekenzalving 

Zie het
zorgplan voor meer informatie. 

Wil u gebruik maken van een stukje extra zorg of hebt u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen.