Baptistengemeente Meppel

Seniorenochtenden

Wat verstaan we onder seniorenochtenden? Dan zijn ochtenden waar 50+'ers op christelijke basis bij elkaar willen komen. Meestal aangesloten bij een kerkgenootschap, maar soms ook niet. Belangrijk is dat men zich welkom voelt.

Iedere laatste dinsdag van de maand
komen we samen in het gebouw van de Vergadering der Gelovigen. De ochtend is van 10.00 uur tot 11.30 uur. Meestal is er een gastspreker. Recent zijn Oscar Lohuis en Aad van de Sande gastsprekers geweest. Aad van de Sande heeft ruime ervaring in het pastoraat en heeft hier een boeiende uitleg over gegeven. Soms worden de ochtenden ook door de deelnemers zelf gedaan en dat blijkt ook waardevolle momenten te geven. De één neemt een aansprekend gedicht mee en een ander benoemt wat hem of haar bezig houdt. Veelal leidt dit tot een mooi gesprek. Het zingen mag op zo’n ochtend niet ontbreken, liederen van Johannes de Heer of Opwekking worden gezongen en muzikaal begeleid. Kortom, gezelligheid troef.

Het feestelijke en gastvrije van de seniorenochtenden staat centraal. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Gaat u nog niet naar de ochtenden toe, maar bent u een jongere of oudere senior dan bent u meer dan welkom. Om u te herinneren aan de ochtend en invulling van de ochtend door te geven, krijgt u een uitnodiging thuis gestuurd. Staat u nog niet op de lijst? Dan kunt u dat telefonisch doorgeven aan Jenny Hak (tel.nr 0522 – 261 536).

Deelname is in principe kosteloos, er wordt soms een collecte gehouden.