Baptistengemeente Meppel

Wat er gebeurt in onze samenkomst

Onze samenkomst begint om 10.00 uur en duurt meestal ruim anderhalf uur. Vanaf 9.30 uur staan er gastheren en gastvrouwen bij de deur om iedereen welkom te heten. Ook verstrekken zij informatie, bijvoorbeeld over waar de kindercreche is.

We zingen samen (zie beleidsplan), onder begeleiding van een zangteam en een combo op het podium. Hiermee willen we ons op God richten en Hem vereren. In het open gebed heeft iedereen de mogelijkheid in eigen woorden God aan te spreken. Om Hem te loven, te danken of voor iets of iemand te bidden.


Ook wordt in de samenkomst uit de bijbel voorgelezen en de voorganger houdt hierover een overdenking (preek). We geloven dat God ons persoonlijk aanspreekt vanuit de bijbeltekst via de woorden van de voorganger.

Verder zijn er regelmatig commissies of gemeenteleden die ruimte krijgen iets te delen van hun werk of hun leven. 
In de samenkomst worden ook regelmatig mensen gedoopt. Baby's worden bij ons opgedragen, waarbij een zegen over hun leven wordt gevraagd. Lees voor meer informatie
Over de doop.
 
Iedere eerste zondag van de maand vieren we met elkaar het Avondmaal. Dit is een maaltijd waarbij we terugdenken aan het lijden en sterven van Jezus Christus. We vieren tijdens deze maaltijd de ontmoeting met God en met elkaar en vereren Jezus omdat Hij zijn leven voor ons heeft gegeven.  


Vanaf ongeveer 11.30 uur begint het tweede deel van de samenkomst voor iedereen die dit wil. Er is dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken onder het genot van een kopje koffie of thee.