Baptistengemeente Meppel

Onderwijsprogramma

Onderwijsprogramma

 

“Als u in Mijn woord blijft, ben u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken. (Johannes 8:31)”

 

God maakt vrij. Dit prachtige Opwekkingslied (nr. 720) hebben we het afgelopen seizoen verschillende keren gezongen. Het is gekozen als thema voor het (onderwijs)programma van het komende seizoen. Jezus Christus maakt vrij. Door Zijn offer aan het kruis is er vrijspraak van de schuld. Deze boodschap willen we laten horen aan de mensen die Jezus nog niet kennen. Deze boodschap mogen we onszelf ook steeds weer voorhouden. Jezus maakt vrij van duivelse gebondenheden, hierover wil de raad zich in het komende seizoen verder bezinnen en lijnen uitzetten. Jezus maakt ons vrij van een gerichtheid op onszelf. Van een te sterke focus  op aardse zaken als geld, goed, genoegens, eer, het oordeel van mensen, enz. Hierin hebben we allemaal nog een weg te gaan. Maar als we leven vanuit de basis dat we al zijn vrijgesproken als we in Hem geloven, zal deze waarheid ons hoe langer hoe meer ook van binnenuit vrijmaken. Het gebed is dat het onderwijs (maar ook het pastoraat, de huiskringen, etc.) ertoe leiden dat we ons deze vrijheid al meer kunnen toe-eigenen en uitleven.

God maakt vrij! Vrij om uit liefde te gaan dienen.