Baptistengemeente Meppel

Praktische zaken

De wekelijkse, zondagse, bijeenkomst wordt gehouden bij:
Christelijke Scholen Gemeenschap Dingstede
Gerard Doustraat 13
7944 HD  Meppel

De diensten worden gehouden om 10:00 uur.
Een enkele keer ook om 19:00 uur (niet elke zondag, check de agenda)


Onze bankrekeningnummers:
NL83 RABO 0341 8558 55 ten name van Baptistengemeente, Meppel
NL06 RABO 0341 8480 26 ten name van Sponsoracties Baptistengemeente, Meppel


Het postadres:
Baptistengemeente Meppel
Postbus 105
7940 AC  Meppel


Het algemene mailadres:
contact@baptistengemeente-meppel.nl


Het adres van de website:
www.baptistengemeente-meppel.nl