Baptistengemeente Meppel

Wat we geloven

"Want God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft."

Deze bewering staat in de bijbel (Johannes 3:16) en brengt de belangrijkste elementen van ons geloof in één zin samen. Over deze punten willen we het samen eens zijn en deze willen we uitdragen:
 

1. Wij zijn geliefd bij God. 
2.
God is Vader, Zoon en Geest.
3. 
God heeft een reddingsplan. 
4.
De gemeente is Gods doel en Gods instrument.
5. De bijbel voor de beste informatie.

1. Wij zijn geliefd bij God.
De meest indrukwekkende en liefdevolle Persoon in het universum ziet ons zitten en is naar ons op zoek. Zonder Hem blijft de mens dwalen en is zijn leven ten diepste leeg. Alleen bij God vindt ons onrustige hart zijn thuis.

2. God is Vader, Zoon en Geest.
Wie is God? De bijbel leert ons, dat er één God is, die zich laat zien als:
*de Vader, de Schepper van het universum; 
*de Zoon, Jezus Christus. Mensgeworden, Verlosser en Voorbeeld;
*de Heilige Geest, de Adem van God, die nieuw leven geeft.
Deze Drie-Eenheid van God is een mysterie dat we niet kunnen begrijpen, maar toch geloven, omdat de Bijbel het zegt. 

3. God heeft een reddingsplan.
Lost: de mens is verdwaald, verloren. Kort nadat God alles had gemaakt, kwam namelijk de zonde. De mens kwam in opstand tegen God en werd zelfgericht.
Found: God heeft een reddingsplan in werking gezet om de mens terug te brengen bij Hem. Hij gaf zijn Zoon om te sterven aan een kruis. Zijn dood was voldoende om de toorn van God over de zonde weg te nemen. Hij overwon de duistere machten en stond op uit de dood. Voor iedereen die zich door God wil laten vinden en door Jezus Christus wil laten redden is er vrijspraak en eeuwig leven. 
New born: Gods reddingsplan gaat nog dieper. God accepteert de mens zoals hij is: zelfgericht. Maar Hij wil hem weer maken zoals hij bedoeld is: gericht op God en de ander, gericht op gemeenschap. Hiervoor is een geestelijke geboorte nodig en een levenslange vorming in de school van Jezus Christus.  Om in de kracht van de Heilige Geest met vallen en opstaan een leven te leiden uit liefde.
Live eternal: dit nieuwe leven is een leven voor altijd. Want na de dood houdt het niet op, maar begint het échte leven pas.


4. De gemeente is Gods doel en Gods instrument.

God redt door het geloof. De gemeente is de groep van mensen die geloven in Jezus Christus.  Aan de ene kant is dit een wereldwijde beweging, aan de andere kant  is dit een plaatselijk georganiseerde gemeente.
Gods wil de plaatselijke gemeente inschakelen bij zijn reddingsplan. Hier geeft God het geloof, verandert mensen, maakt zichzelf bekend en wordt aanbeden. Hier wordt ook het nieuwe leven geleefd, uit liefde voor God en de naaste. Richting broers en zussen in de gemeente, maar ook daarbuiten naar de mensen in onze leefomgeving. De bedoeling is dat christenen de liefde van God laten zien in woorden en (vooral) in daden.
De doop is het teken van inlijving in de gemeente.

5. De bijbel voor de beste informatie.

In de bijbel vinden we de meest betrouwbare kennis over God. Voor ons is dit gezaghebbend en voldoende. We geloven dat God er voor heeft gekozen zichzelf en zijn wil bekend te maken door middel van de bijbel. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we de bijbel begrijpen zoals God het heeft bedoeld.