Baptistengemeente Meppel

Hoe we gemeente willen zijn

God is op zoek naar de mens. Hij heeft hem gemaakt en wil hem verlossen uit de greep van de zonde. En wil een intieme relatie die voor eeuwig is. Dit is het hart van de christelijke boodschap.

Om deze reden hebben we relaties centraal gesteld in de koers van de gemeente.
In 2008 hebben we samen een motto vastgesteld: groeien in relaties. We verlangen als gemeente:

  1. Te groeien in de relatie met God;
  2. Te groeien in de relatie met elkaar in de gemeente;
  3. Te groeien in de relaties met mensen in onze omgeving.

1.  groeien in relatie met God
Het is de bedoeling dat iedere gelovige groeit in intimiteit met God. Daarnaast is het doel van God met de mens om hem steeds meer om te vormen tot iemand die het karakter van Jezus Christus laat zien. Hij wil de mens bevrijden van alle vuiligheid en beschadiging

Als gemeente willen we ons ernaar uitstrekken God te vereren en Hem beter beter te leren kennen. En door de werking van de Geest steeds mooiere mensen te worden die het karakter van Jezus laten zien. 

2. groeien in relatie met elkaar
Het is ook de bedoeling dat we elkaar in de gemeente liefhebben. God zegt dat iemand die zijn broers en zussen niet liefheeft, God niet kent. We willen deze liefde heel concreet maken door:

  • Interesse in elkaar;
  • Verdragen en vergeven van elkaar;
  • Omzien naar elkaar.

Dit gaat niet van nature en daarom willen we hierin groeien. Een belangrijke oefenplaats is de huiskring.

3. groeien in relatie met de naaste
Een andere oefenplaats voor de liefde is onze woon-, werk, en leefomgeving. Hier treffen we onze niet gelovige naaste. Ook hier kunnen we liefde heel praktisch maken. Daarnaast kunnen we bidden voor hen en bij gelegenheid vertellen over wie God voor ons is en voor hen wil zijn. Als gemeente ligt onze focus op deze kleinschalige vormen van evangelisatie.

Bovenstaande mottopunten zijn onderling verbonden en vinden hun krachtbron in onze omgang met God. Naast de 3 mottopunten vinden we de volgende pijlers en principe belangrijk: 

4. de pijlers van het Woord en het gebed.
Zonder contact tussen God en mens is er geen gemeente. De belangrijkste manier waarop God zich uit is door middel van Zijn Woord (de bijbel). De belangrijkste manier waarop de mens zich uit naar God is het gebed. Gesproken of gezongen in geestelijke liederen. Gemeenteopbouw is voor ons daarom zorgdragen voor een zuiver Woord en oprecht gebed en aanbidding en als gemeente te groeien in het gebruiken van deze middelen. 
 

5. het principe van iedereen krijgt wat, iedereen doet wat.

Groeien in relatie is een kwestie van geven en nemen. Mensen beter leren kennen kan alleen maar als we ons openstellen. Enerzijds om iets te geven, anderzijds om iets te ontvangen. In de bijbel worden we door God opgeroepen ons te laten gebruiken als stenen voor de bouw van een geestelijke tempel, dit is de gemeente. Daarom vinden we het belangrijk te werken aan een gemeente waarin ieder lid een taak heeft waar hij met passie geeft. Niet alleen aan de naaste in de gemeente, maar ook aan de wereld om ons heen. We geloven dat God iedereen ook een capaciteit geeft (een gave, iets waar hij of zij goed in is) om anderen mee te dienen. Gemeenteopbouw is voor ons daarom zorgdragen dat iedereen op zijn plekje terechtkomt.